VGM Checklist Aannemers** 2008/5.1

VGM Checklist Aannemers** 2008/5.1

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake zou kunnen zijn van risicovolle omstandigheden. Kenbri is VCA** gecertificeerd.

DOWNLOAD CERTIFICAAT
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Het innoveren en het stimuleren van procesverbetering zijn twee van de belangrijkste managementtaken. ISO 9001 is een methodiek die hiervoor een kader biedt.
Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. Kenbri is ISO 9001 gecertificeerd.

DOWNLOAD CERTIFICAAT
Allied Quality Assurance Publications

Allied Quality Assurance Publications

De AQAP kwaliteitsrichtlijnen zijn van toepassing op bedrijven die producten of onderdelen ontwerpen, ontwikkelen en/of produceren bestemd voor de defensie industrie. Kenbri is AQAP gecertificeerd.

DOWNLOAD CERTIFICAAT