Testen

Uw systemen moeten aantoonbaar getest zijn. Alle door de NFPA en het bevoegd gezag voorgeschreven testen voeren wij voor oplevering uit.

Testen

Alle voorgeschreven testen worden voor oplevering uitgevoerd en gedocumenteerd. Zo meten wij debieten, flows en schuimbijmenging. Bijbehorende certificaten ontvangt u nadat de testen succesvol zijn afgerond. Pas daarna leveren wij onze systemen conform het ontwerp op.

Een voorbeeld van onze testprocedures is het meten van schuimbijmengpercentages.  We brachten hier een white paper over uit.