Wij leveren innovatieve producten en diensten die het onze klanten mogelijk maakt om hun werk zo goed en veilig als mogelijk uit te voeren. Dit is de reden dat wij kwaliteit zo hoog in het vaandel hebben staan. Onze klanten zijn professionals die, in het heetst van de strijd, moeten kunnen vertrouwen op het gereedschap dat ze gebruiken.

VGM Checklist Aannemers** 2008/5.1

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake zou kunnen zijn van risicovolle omstandigheden. Kenbri is VCA** gecertificeerd.

Download certificaat

ISO 9001:2015

Het innoveren en het stimuleren van procesverbetering zijn twee van de belangrijkste managementtaken. ISO 9001 is een methodiek die hiervoor een kader biedt.
Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. Kenbri is ISO 9001 gecertificeerd.

Download certificaat

ISO 14001

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.

Download certificaat

Allied Quality Assurance Publications

De AQAP kwaliteitsrichtlijnen zijn van toepassing op bedrijven die producten of onderdelen ontwerpen, ontwikkelen en/of produceren bestemd voor de defensie industrie. Kenbri is AQAP gecertificeerd.

Download certificaat

REOB 3.0

Erkende REOB bedrijven kunnen aantonen dat ze het onderhoud aan blusmiddelen volgens de normen uitvoeren, de originele onderdelen en blusstoffen gebruiken bij onderhoud en een onderhoudsrapport opstellen waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd.

Download certificaat