Vacatures

PFAS vrij blusschuim

Het juiste type PFAS-vrij blusschuim voor brandbestrijding

 

Niet ieder brandscenario is hetzelfde en vraagt daardoor een andere manier van blussen. Bij Kenbri Fire Fighting hebben we voor ieder scenario en type brand de juiste blusmiddelen en kennis in huis, waaronder diverse soorten PFAS-vrij blusschuim.

 

Ook zijn wij de specialist in het begeleiden van organisaties met de blusschuimtransitie. 

 


 

Blusschuimtransitie: Veilige overgang naar fluorvrij blusschuim.


De overgang naar fluorvrij blusschuim vereist een goede voorbereiding, want dit heeft gevolgen voor het brandveiligheidsbeleid en de brandrisicoanalyses. Denk hierbij aan het doorvoeren van technische aanpassingen en de aandacht voor de milieuaspecten van het oude en het nieuwe schuim.

 

Met onze gefaseerde aanpak begeleidt Kenbri Fire Fighting organisaties binnen de blusschuimtransitie en zorgen wij voor de beste oplossing passend bij het brandveiligheidsvraagstuk. Hiervoor hanteren wij de volgende fasen:

 

Analyse van huidige blusschuim, -installatie en/of voertuigen.

 

In deze fase voeren we een grondige analyse uit van de vast opgestelde brandblus-, en beheersystemen en/of de brandweervoertuigen. We kijken onder andere naar het huidige blusschuimconcentraat, de bijmenging en het uitgangsdocument brandbeveiliging (UPD). Naar aanleiding van de vastgestelde brandscenario’s kan worden bepaald of de huidige installatie geschikt is voor de overgang naar het specifieke blusschuimconcentraat wat tegenover de verschillende brandscenario’s ingezet dient te worden. We nemen een monsterafname van het huidige blusschuimconcentraat en toetsen of de huidige installatie geschikt is voor de overgang naar fluorvrij blusschuim.

 

Selectieproces voor fluorvrij blusschuim.

 

Brandbestrijding verschilt per werkgebied en is anders binnen de (petro)chemische industrie dan bij reguliere brandbestrijding. In deze fase wordt gekeken welk type PFAS-vrije blusschuim het beste aansluit bij de te bestrijden brandscenario’s op de werklocatie. We brengen de brandblusinstallatie isometrische in kaart en zullen deze vervolgens hydraulisch moduleren . Met deze werkwijze bent u ervan verzekert dat het geselecteerde blusschuim samengaat met de blusinstallatie.
 

Systeemreiniging of technische aanpassing

 

Om te voorkomen dat fluorhoudend (PFAS) blusschuim in aanmerking komt met fluorvrij blusschuim dient de bestaande blusschuiminstallatie en/of brandweervoertuig gereinigd dan wel technisch aangepast en soms vernieuwd te worden. In deze fase wordt bepaald welke toepassing voor de werklocatie noodzakelijk is. 

 

Voor het reinigen van de blusmiddelen hanteert Kenbri Fire Fighting een specifieke reinigings- en bemonsteringsprocedure. Deze is samen met onze samenwerkingspartner Arcadis is ontwikkeld. Wereldwijd zijn met er deze procedure al diverse blussystemen gereinigd. 

 

Naast Arcadis werken wij ook nauw samen met andere innovatieve bedrijven als gaat om industrieel reinigen en compressietechnieken met luchtpulzen.

 

Tijdens de reinigings- of ombouwfase wilt u er verzekert van zijn dat de brandveiligheid niet wordt verminderd. Om de continuïteit van de werklocatie te waarborgen kunnen wij tijdelijk blussystemen en -middelen  inzetten.
 

Inspecteren, testen & onderhoud


Is de blusschuiminstallatie aangepast? Dan valideren we het gehele proces. Middels inspectie doorlopen we de correcte uitvoering van alle fases, we voeren blusschuimtesten uit om na te gaan of de blusschuiminstallatie en het fluorvrije blusschuim de juiste kwaliteit geeft en functioneert conform de verwachting. En we zorgen voor een correcte overdracht naar onze serviceafdeling voor het verdere onderhoud.

 

Milieuvriendelijke verwerking van PFAS


Kenbri Fire Fighting hecht veel belang aan een milieuvriendelijke verwerking van PFAS. Na het zorgvuldig reinigen van de blusmiddelen, zorgen wij er tevens voor dat de verontreinigde spoelvloeistof op de juiste, veilige wijze wordt verwerkt. U ontvangt hiervoor een afvalcertificaat.  

 


Klik hier voor onze blusschuimbrochure

 

LAAT JE ADVISEREN BIJ DE OVERSTAP

 

 

Kenbri Fire Fighting heeft alles in huis om je te helpen bij de transitie van fluorhoudend naar fluorvrij blusschuim.

 

Wij zijn niet alleen de enige Nederlandse leverancier van het next-gen fluorvrije schuim, maar ook de kennispartner in het totale proces van de overstap.

 

Zo analyseren we je huidige blussystemen, geven we advies over de overstap en voeren we tests uit op locatie.

 

Meer weten?

 

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.