Vacatures
termen.png

BEGRIPPENLIJST

 • ARFF

  Zie Aqueous Film-Forming Foam.

 • Alcohol Bestendig (Alcohol Resistant)

  Een schuimconcentraat voor gebruik op polaire oplosmiddelen en koolwaterstoffen. Ook wel Multipurpose genoemd.

 • Alcohol Resistant Film-Forming FluoroProtein (AR-FFFP)

  Uitgesproken AR-A-triple-F. Schuimconcentraat op proteïne basis geschikt voor gebruik op polaire oplosmiddelen en koolwaterstoffen.

 • American Bureau of Shipping (ABS)

  Amerikaanse classificatiebureau die normen, bekend als "regels" voor het ontwerp, de bouw en het periodieke onderzoek van schepen en andere maritieme structuren opzet en beheert. Keurt schuimconcentraten en schuimapparatuur.

 • Aqueous Film-Forming Foam (AFFF)

  Uitgesproken A-triple-F. Een synthetisch schuimconcentraat dat gefluorideerde oppervlakte actieve stoffen bevat die een schuim vormt dat in staat is een het een schuimlaag te vormen welke een damponderdrukkende water-film te produceren aan het oppervlak van bepaalde koolwaterstoffen.

 • AR

  Zie Alcohol Bestendig (Alcohol Resistant)

 • AR-AFFF

  Zie Alcohol Resistant Aqueous Film-Forming Foam.

 • ARFF 2

  Aircraft Rescue and Fire Fighting.

 • AR-FFFP

  Zie Alcohol Resistant Film-Forming FluoroProtein.

 • Brand driehoek

  Methode om te beschrijven hoe vuur kan ontbranden en kan worden gedoofd. De drie zijdes staan voor; Brandstof, Zuurstof en voldoende hoge temperatuur. Als deze alle drie aanwezig zijn kan ontbranding plaatsvinden. Wanneer een vuur ontstoken is (en ontbranding heeft plaatsgevonden) kan deze worden gedoofd door een zijde van de driehoek weg te nemen.

 • Beluchting

  De introductie van lucht in een schuimoplossing om bellen te creëren die resulteren in afgewerkt schuim.

 • Biologisch afbreekbaar

  Het proces waarbij organische stoffen (stoffen die koolstof bevatten) afgebroken worden door de natuurlijke activiteit van micro – organismen, zoals bacteriën en schimmels.

 • BLEVE

  Acroniem voor Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Explosieve vuurbal veroorzaakt door de snelle ontsnapping van ontvlambaar gas uit afgesloten containers onder druk welke zijn gescheurd door blootstelling aan hoge temperaturen.

 • Bund

  Een gebied rond een opslagtank, omringd door een dijk, die als doel heeft de inhoud van de tank op te vangen wanneer deze beschadigt.

 • Burnback Resistance

  De mate waarin een schuimdeken in staat is her ontbranding te voorkomen wanneer het wordt blootgesteld aan vlammen en hitte welke evident zijn aan een deels geblust vuur.

 • C6

  Notatie van een chemische stof met een koolstofketen bestaande uit 6 atomen

 • C8

  Notatie van een chemische stof met een koolstofketen bestaande uit 8 atomen

 • CAFS

  Compressed-Air Foam System

 • Cloud Point

  De laagste temperatuur waarbij een schuimvormend middel helder blijft. Is van toepassing op synthetische schuimen.

 • Filmvorming

  Een schuimvormend middel met gefluorideerde oppervlakte actieve stoffen heeft een spreidingscoëfficiënt groter dan nul waardoor het een schuimlaag vormt welke in staat is een damponderdrukkende water-film te produceren aan het oppervlak van bepaalde koolwaterstoffen.

 • Film-Forming FluoroProtein (FFFP)

  Uitgesproken Triple-FP. Een schuimconcentraat op basis van natuurlijke proteïnes dat gefluorideerde oppervlakte actieve stoffen bevat die een schuim vormt dat in staat is een het een schuimlaag te vormen welke een damponderdrukkende water-film te produceren aan het oppervlak van bepaalde koolwaterstoffen.

 • Fluor-vrij schuim (Fluorine Free Foam)

  (Wordt ook wel FFF of 3F, of F3 genoemd) Fluor-vrij schuim wordt geproduceerd zonder toevoeging van gefluorideerde oppervlakte actieve stof. Filmvorming is bij Fluor-vrij schuim hierdoor niet mogelijk en wordt daarom vaak gebruikt voor klasse-A branden.

 • Klasse A-brand

  Brand van vaste stoffen

 • Klasse A-schuim

  Blusmiddel geschikt voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz

 • Klasse B-brand

  Brand van brandbare vloeistoffen

 • Klasse B-schuim

  Blusmiddel geschikt voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz

 • Klasse C-brand

  Brand van gassen

 • Klasse C-schuim

  Blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas.

 • Klasse D-brand

  Brand van brandbare metalen

 • Klasse D-schuim

  blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium, lithiu m enz.

 • Klasse E-brand

  Brand van elektrische installaties. Alhoewel deze niet geclassificeerd kan worden door de brandstof dient bij het blussen van deze branden wel voorzichtigheid in acht genomen te worden.

 • Klasse E-schuim

  Blusmiddel geschikt is voor het blussen van elektrische installaties. Alhoewel deze niet geclassificeerd kan worden door de brandstof dient bij het blussen van deze branden wel voorzichtigheid in acht genomen te worden

 • Klasse F-brand

  Brand van hete oliën en vetten

 • Klasse F-schuim

  Blusmiddel geschikt voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter, men moet dan denken aan bijvoorbeeld grote frituurovens.

 • Klasse K-schuim

  Zie Klasse F

 • Milieuvriendelijk

  Niet vervuilend voor de leefomgeving van mensen, dieren en planten.

 • PFOA

  Perfluoroctaanzuur of decapentafluoroctaanzuur, vaak afgekort als C8 of PFOA (van het Engelse perfluorooctanoic acid) is een kunstmatig geproduceerde gefluorideerde oppervlakte actieve stof en is schadelijk voor het milieu.

 • PFOS

  Zie PFOA

 • Tegendruk

  Drukverlies of –toename veroorzaakt door hoogteverschillen tussen de pomp en het schuimarmatuur

 • >