Vacatures

PFAS vrij blusschuim

Omdat niet ieder brandscenario hetzelfde is, vereist iedere type brand een andere manier van blussen. Bij Kenbri hebben we voor ieder scenario en type brand de juiste blusmiddelen in huis, waaronder diverse soorten blusschuim. 

 

Wij zorgen ervoor dat u een weloverwogen keuze heeft gemaakt zodat u goed voorbereid bent als het er op aan komt! 

 

Wat is blusschuim?

Blusschuim ontstaat na het mengen van blusschuimconcentraat met water. Dit wordt een premix genoemd. Na het toevoegen van lucht zal dit mengsel expanderen en vormt er een schuimdeken. Afhankelijk van de hoeveelheid lucht die wordt toegevoegd, vormt er een schuimdeken met verschillende diktes en eigenschappen.
 

Schuimvormend middel

Voor de productie van blusschuim wordt schuimvormend middel (SVM) gebruikt. Dit is een geconcentreerd mengsel van: oplosmiddelen (stabiliteit), toevoegingen (prestaties), oppervlakte-actieve stoffen (film-vorming) en voor het grootste deel (98%) water. SVM wordt gemengd met water in percentages tussen de 1% en 6% afhankelijk van het soort SVM.

Hoe wordt blusschuim gemaakt?

Een zogeheten ‘schuimtussenmenger’ voegt een constante hoeveelheid SVM (schuimvormend middel) toe aan het water. Het mixen van water met SVM resulteert nog niet direct in een schuim, daarvoor is ook nog een hoeveelheid lucht nodig. Deze lucht wordt toegevoegd aan de mix met een ‘schuimmaker’. Bijvoorbeeld een ‘schuimstraalpijp’. De hoeveelheid toegevoegde lucht resulteert in een bepaald type blusschuim. Wanneer er weinig lucht wordt toegevoegd aan de mix ontstaat er ‘nat’ schuim, dit wordt ook wel ‘zwaarschuim’ genoemd. Hoe meer lucht er aan de mix wordt toegevoegd, des te ‘droger’ het schuim wordt. Het droge schuim wordt ook wel ‘lichtschuim’ genoemd. Het volume van het geproduceerde schuim is in alle gevallen vele malen groter dan de mix zelf. 

Soorten blusschuim

Blusschuim, ook wel blusschuim concentraat genoemd, wordt gebruikt voor het blussen van diverse soorten branden. Bij kleinere branden wordt blusschuim vaak toegepast door middel van het blussen met een brandblusser. Bij grotere branden wordt blusschuim vaak gebruikt door schuimblusvoertuigen als brandweerwagens en hoogwerkers. Bij Kenbri kunt u terecht voor vele soorten blusschuim.

Het SVM is leverbaar in vele soorten en kwaliteiten. Er kunnen vier hoofdgroepen onderscheiden worden op basis van de chemische samenstelling en het toepassingsgebied:


- Fluorvrij SVM (FFF, FFF-AR)

- Synthetisch SVM (AF, AFFF-AR, multipurpose, High-Ex)

- Proteïne SVM (‘Ossenbloed’, FP, FFFP, FFFP-AR)

- Training-SVM en

- ‘Wetting Agents’ (Training schuim, wetting agent, Klasse A SVM)
 

Ondanks dat de meest gevraagde schuimtypes door vrijwel iedere SVM-fabrikant worden geproduceerd, is het niet per definitie waar dat deze automatisch identiek aan elkaar zijn. De verschillen uiten zich vaak in bijvoorbeeld de vorstbestendigheid, viscositeit en natuurlijk de keuringscertificaten.  

Waarom blussen met schuim?

Een brand ontstaat door een combinatie van een brandstof, zuurstof en de juiste temperatuur. Door een van deze elementen te verwijderen, wordt een brand gedoofd. Blusschuim is een zeer effectief voor het blussen van branden. Dit komt omdat het de volgende eigenschappen bevat: 

 

- Scheidende werking: Het blusschuim creëert een zogeheten schuimdeken, deze deken zorgt ervoor dat brandstoffen gescheiden worden van de zuurstof. 

- Koelend vermogen: Het water dat zich in het schuim bevindt, verdampt door de hoge temperatuur, dit zorgt ervoor dat de hitte wordt onttrokken aan de brand.

- Damponderdrukking: een juist gesloten schuimdeken zorgt ervoor dat de dampen niet in contact kunnen komen met de aanwezige zuurstof en daarom niet kunnen ontbranden. 

- Verdrijvende werking: Doordat schuim zich ophoopt in kleine ruimtes wordt zuurstof hier verdreven.

- Isolerend effect: Schuim heeft een lage thermische geleiding, dit zorgt ervoor dat brandstof die nog niet ontbrand is, geïsoleerd raakt en vervolgens beschermd wordt tegen de hitte. 

- Filmvorming: er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten filmvorming:

Aqueous film

De aqueous film creëert na de expansie een dun laagje water op a-polaire vloeistoffen, dit zijn vloeistoffen die zich niet mengen met water. De aqueous film drijft voor het schuim uit en resulteert in uitmuntende blussende eigenschappen die verdere ontbranding voorkomt. 

Polymeer film

Bij het blussen van polaire vloeistoffen is het gebruik van blusschuim met een aqueous filmlaag zinloos. Dit komt omdat polaire vloeistoffen lichter zijn dan water. Dit zorgt er voor dat het water uit het premix mengsel vermengt met het polaire product. Polaire vloeistoffen lossen gemakkelijk op in water, daarom wordt er voor polaire vloeistoffen een SVM (schuimvormend middel) gebruikt die een polymeer film creëert. Polymeren zijn lichter dan polaire vloeistoffen, dit zorgt ervoor dat het polymeer blijft drijven. Wanneer het schuim geleidelijk wordt opgebracht zal dit resulteren in een stabiele polymeer film.

Het juiste type blusschuim voor het blussen van een brand

Welk type blusschuim u nodig heeft om te blussen is afhankelijk van meerdere factoren. Naast de belangrijkste factor, namelijk de te blussen brandstof, speelt het type hardware dat u gebruikt een belangrijke rol. Blusschuimen verschillen in viscositeit en bijmengpercentage. Hierdoor is het schuimsysteem in uw blusleiding of brandweervoertuig maar geschikt voor één bepaald type schuim. Het blussen met schuim en het ontwerpen van een blussysteem is onderhevig aan diverse regelgeving en richtlijnen. In sommige gevallen worden er zelfs (klant)specifieke eisen aan een blusschuim gesteld. Bij Kenbri Fire Fighting wordt de keuze voor het juiste type blusschuim bepaald naar aanleiding van een intensief begeleidingstraject. In dit traject behandelen we samen alle criteria voor het aanschaffen van het juiste blusschuim. U bent meer dan welkom om de mogelijkheden te bespreken, neem daarom contact met ons op.

Kenbri Foam-Lab

Wilt u meer te weten komen over blussen met blusschuim? Dat kan! Het Kenbri FOAM-LAB organiseert kennisdagen waarin al uw vragen beantwoord worden. De kennisdagen bestaan uit het behandelen van theorie met aansluitende praktijktesten waarin deze theorie gedemonstreerd zal worden. Aanmelden kan via ons blog.