Vacatures
IMG_3237.JPG 11/04/2022

ECHA richtlijn voor PFAS-houdend blusschuim: Welke beperkingen?

Schuimblog 2-2022: Kenbri is uw specialist voor de blusschuimtransitie

 

Op 23 maart 2022 is ECHA gestart met een consultatie over een voorgestelde ‘beperking’  op PFAS. Deze consultatie eindigt op 23/09/2022.

 

De PFAS beperking richt zich op:

  • PFAS houdend blusschuim mag 6 maanden na de in werking treden van de restrictie niet meer worden gebruikt in de EU.

  • Voor sommige sectoren geldt een transitieperiode, waarin mag worden overgestapt op een fluorvrij blusschuim. 

  • Meerdere sectoren mogen geen gebruik maken van deze transitieperiode en moeten effectief zijn overgestapt op een fluorvrij blusschuim vóór 01-01-2025.

  • Om in aanmerking te komen voor een transitieperiode, dient men conform Annex XV par. 4c van de restrictie een “site specifiek PFAS-schuim management plan” op te stellen. 

  • Zonder dit 'implementatie/transitieplan' kunt u geen aanspraak maken op een uitgestelde transitieperiode.   

 

Transitieplan voor een toekomst met PFAS-vrij blusscchuim

Kenbri Fire Fighting kan voor u een transitieplan opstellen, dat volledig voldoet aan de eisen van het Bevoegd Gezag. Aghenkelijk van uw situatie kunt u mogelijk gebruik maken van de transitieperiode.

Kenbri Fire Fighting is uw one-stop-shop voor iedere stap gedurende deze belangrijke en complexe transitie. Van A tot Z staan onze specialisten met nationale en internationale PFAS-kennis en kunde voor u klaar.

 

Achtergrond info ECHA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met de uitvoering van de EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

 

Heeft u schuimconcentraten op fluorbasis (PFAS) die verboden zijn/gaan worden? Dan is dit belangrijke informatie:

BRUSSEL, 5 april 2022: ECHA STELT ‘BEPERKING’ VOOR OP PFAS IN BLUSSCHUIM

Blusschuim dat PFAS's bevat, veroorzaakt veel milieuschade, in het verleden en tot op de dag van vandaag. Het gaat om milieuverontreiniging in de EU, zowel in de bodem als in het drinkwater. Alle PFAS'en, of hun deelproducten, zijn zeer persistent en van sommige is bekend dat ze schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid of de omgeving. De combinatie van persistentie en het potentieel om schade te veroorzaken, betekent dat: Het belangrijk is om verdere afgifte van deze stoffen tot een minimum te beperken om de kans te verkleinen van, mogelijk onomkeerbare, schade in de toekomst.

 

ECHA heeft de sterke en zwakke punten beoordeeld van vijf verschillende opties om de risico's van PFAS's in blusschuim te beheersen. De nu voorgestelde optie zou het plaatsen op de markt, het gebruik en export van alle PFAS's in blusschuim na gebruik uitbannen of sectorspecifieke overgangsperioden voorzien. Deze overgangsperioden zouden de industrie tijd geven om PFAS-bevattende schuimen te vervangen zonder de brandveiligheid in gevaar te brengen. Tijdens de overgangsperioden, zullen diegenen die nog steeds schuim op PFAS-basis gebruiken, ervoor moeten zorgen dat de lozingen, die in het milieu plaatsvinden worden geminimaliseerd. Verlopen schuim en eventueel afval moet op de juiste manier worden verwijderd.

 

Kenbri’s aanpak blusschuimtransitie

Kenbri is partner in PCTS (PFAS Cleaning & Treatment Solutions). PCTS is een netwerkorganistie van bedrijven die hun expertise en krachten op het gebied van PFAS hebben gebundeld. Kenbri is gespecialiseerd in de transitie van PFAS-houdend naar PFAS-vrij blusschuim. Met PCTS heeft u één aanspreekpunt als u tegen praktische problemen met PFAS aanloopt. Of het nu in grond, water, afval of leidingssystemen is. Lees hier meer over PCTS.

 

We weten dat de wegen van de EU vaak ondoorgrondelijk zijn, maar wij kunnen u door de wir-war aan wet- en regelgeving leiden.

 

In onze volgende blog lichten wij toe hoe wij u volledig van dienst kunnen zijn met het hierboven genoemde Implementatie- cq. Transitieplan.

GA TERUG
Meer weten over de blusschuimtransitie?

 

Neem dan contact op met:

Hans Huizinga 

Kenbri Numansdorp

Telefoonnummer: +31(0)187 49 35 88

 

Of laat ons contact opnemen