Vacatures
BlogKenbriBlusschuim.jpg 07/04/2022

Heeft u nog blusschuim-concentraten die verboden gaan worden?

Schuimblog 1-2022: Kenbri is uw specialist voor de blusschuimtransitie

 

Heeft u schuimconcentraten op fluorbasis (PFAS) die verboden zijn/gaan worden?

… Dan staat u aan de vooravond van een belangrijk en complex traject. Op dinsdag 5 april 2022 heeft de ECHA haar nieuwe concept richtlijn toegelicht.  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met het opstellen en de uitvoering van de EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

 

Uit het bericht van 5 april jl. blijkt weer dat de nieuwe richtlijnen ten aanzien van het verbod op PFAS-houdende materialen serieuze en vergaande consequenties kunnen hebben voor u.

 

In een notendop wat u te wachten staat, de komende maanden:

  • De Europese Unie streeft ernaar om de wet die PFAS-verbindingen in blusschuim verbiedt, in de breedste zin van het woord, in te laten gaan op (vermoedelijk) 01-09-2023.

 

Consequenties verbod PFAS in blusschuim:

  • Alle PFAS in blusschuim zal 6 maanden na ingang van de wet verboden worden om te gebruiken, te verkopen, te importeren, te exporteren in de EU.

  • Tevens moet uw blusschuim, 18 maanden na ingang van deze wet, vrij zijn van PFAS. Oftewel, in maart 2025 dient iedereen PFAS vrij blusschuim te gebruiken.

 

Er zijn uitzonderingen mogelijk:

  • Sommige bedrijven krijgen langer de tijd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het betreffende bedrijf echter een IMPLEMENTATIEPLAN op stellen en dit laten goedkeuren door het lokaal bevoegd gezag. Pas na goedkeuring van dit implementatieplan mag het bedrijf -onder strenge voorwaarden- fluorhoudend schuim blijven gebruiken (overigens alleen te gebruiken voor vloeistofbranden).

 

Geen uitzonderingen voor Gemeentelijke Brandweer

  • Gemeentelijke brandweerkorpsen krijgen geen mogelijkheid tot uitstel of verlengde transitieperiode.

  • Voor alle Veiligheidsregio’s is het dus sowieso klaar met de inzet van fluorhoudend schuim, 18 maanden na inwerkingtreding van de wet (vermoedelijk 01-09-2023).

  • Zij zullen hun systemen volledig moeten hebben aangepast op deze datum.
     

Meer weten?

Volg onze berichtgeving hierover op deze website en via onze sociale media kanalen.

 

Kun je niet wachten?
Neem contact op met Hans Huizinga (hans.huizinga@kenbri.nl)

 

In ons volgende bericht zullen wij de ECHA terminologie rondom deze ‘beperking’ nader uitleggen en een tipje van de sluier oplichten over de oplossingen die Kenbri, binnen het PCTS (PFAS Treatment & Cleaning Solutions) partnerschap kan bieden.

GA TERUG
Meer weten over de blusschuimtransitie?

 

Neem dan contact op met:

Hans Huizinga 

Kenbri Numansdorp

Telefoonnummer: +31(0)187 49 35 88

 

Of laat ons contact opnemen