Vacatures
PCTS_logo-min.jpg 22/12/2023

Nieuws rondom onze PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Het debat rondom PFAS, de noodzaak van reiniging en de overgang naar PFAS-vrij blusschuim is verschoven van een actueel onderwerp naar een cruciaal aandachtspunt.

 

Kenbri Fire Fighting heeft de kennis en kunde in huis om haar klanten van A tot Z met deze complexe thematiek en specialistische werkzaamheden te kunnen ontzorgen. Dit complete pakket wordt vaak gerefereerd als PCTS: PFAS Cleaning and Treament Solutions. Een samenwerkingsverband met verschillende eco partners als bijvoorbeeld Arcadis en Boskalis.

 

Zo heeft Kenbri o.a. een cleaning room ontworpen waarin brandweervoertuigen gedurende langere tijd PFAS vrij gespoeld kunnen worden. Na verschillende gespecialiseerde spoelrondes en testen, worden de voertuigen voorzien van een certificaat waarin is aangegeven wat na spoeling de PFAS “restvracht” is. Tot op heden is dit altijd ver onder de door de EU bepaalde grenswaardes (ECHA) gebleven. De brandweervoertuigen kunnen vervolgens uitgerust (en ingezet) worden met PFAS vrij schuimvormend middel zonder dat eventueel achter gebleven PFAS residu het PFAS vrije schuim zal vervuilen.

 

Logischerwijs zijn de installaties van onze petrochemische klanten zo groot en/of complex dat het alleen mogelijk is om deze op locatie te spoelen en te reinigen. In samenwerking met eco partner Arcadis heeft Kenbri daar haar eigen gespecialiseerde mensen, methoden en materialen voor.

 


 

September 2023

 

Rand en Rivierenland 1-1.jpgRand en Rivierenland 2-1.jpgVanuit het raamcontract met de Belgische Overheid stonden voor brandweerzone Rand en Rivierenland in 2023 enkele tientallen reinigingen geagendeerd.

 

Eind september is het 45ste voertuig gereinigd. Hiermee is de opdracht nog niet afgrond, maar loopt ons cleaning team in lijn met de planning en zal er op tijd, en succesvol, afgerond kunnen worden.

 

 

Ook is in september bij een chemische klant in het Antwerpse havengebied de eerste vaste SVM opslagtank en leidingwerk gereinigd. Middels een speciaal aangelegd centraal leidingnetwerk in de tank, kon alles in één keer gespoeld en gereinigd worden. Deze specifieke stationaire tank en leidingwerk maakt deel uit van een reeks, verspreide, systemen die weer onderdeel zijn van het gehele brandbestrijdingsnetwerk van deze locatie.

 

Door deze aanpak kan Kenbri Fire Fighting stap voor stap het gehele netwerk van een (petrochemische) klant controleren, reinigen of zelfs waar nodig repareren of vervangen.

 

Bijkomende voordelen van deze aanpak is dat de day to day business niet onderbroken hoeft te worden, de licence to operate niet in gevaar komt en dat de brandbestrijdingsinfrastructuur in goede conditie blijft.

 


 

Oktober 2023

 

ginaf.jpgOok onze eigen verhuurvloot ontkomt niet aan reiniging.

 

De onlangs aangekochte Ginaf bleek nog een proteïne schuim te bevatten en diende, voordat het ingezet kon worden, gereinigd te worden.

 

Na enkele spoelingen en tests kan ook dit voertuig nu uitgerust (en ingezet) worden met fluorvrij SVM.

 

 

schuimblushaakarm container.jpgVanuit de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is de eerste, van drie, SBH (schuimblushaakarm) aangeboden voor reiniging.

 

In samenwerking met de afdeling Brandweer/Onderhoud (service), die tevens verantwoordelijk is voor de bouw van deze schuimblushaakarmen, is een plan (en planning) van aanpak gemaakt.

 

Door deze opdracht word duidelijk dat bij allerlei verschillende (type) klanten steeds meer verschillend materieel en materiaal onder de loep moet worden genomen om deze te reinigen van PFAS.

Die uitdaging gaat Kenbri Fire Fighting niet uit de weg en zorgt voor een blijvende oplossing van ieder vraagstuk.

 

Naast deze reiniging is er, op het testterrein van Rely On Nutec, eind oktober een functionele schuimtest uitgevoerd op een tussenmenger van Falck Kijfhoek. De uitgevoerde testen hebben we volledig met eigen methoden en collega’s kunnen uitvoeren.

In het eerste kwartaal van 2024  gaat Kenbri Fire Fighting op de locatie van Falck in Kijfhoek van start met de blusschuimtransitie naar PFAS vrij blusschuim.

 


 

November 2023

 

Vlaams Brabant Oost.jpgKenbri is begonnen met de reinigingsopdracht van 16 blusvoertuigen voor brandweerzone Vlaams Brabant Oost; tevens onderdeel van het eerder benoemde raamcontract vanuit de Belgische Overheid.

 

Daarnaast zijn er van 4 voertuigen uit deze brandweerzone SVM-monsters mee terug genomen. Uit analyses moet blijken of de schuimovergang, die vier jaar geleden lokaal is uitgevoerd, niet heeft geleid tot contaminatie van het nieuwe SVM door het vervangen SVM. Destijds was nog niet de juiste en grondige reiniging dan wel nauwkeurigheid van de analyses voor handen die er nu wel is.

 

tank.jpgbinnenwerk leidingwerk.jpgEind november is er bij Shell HCS (verladingsstation) een reiniging uitgevoerd op een bladdertanksysteem.

Ons team van service- en PCTS monteurs heeft de bladdertank en het leidingwerk gedemonteerd, de bladderzak vervangen en vervolgens de tank en het complete leidingwerk weer teruggeplaatst.

Uiteraard is het gehele systeem door het PCTS-team grondig gereinigd en gereed gemaakt om fluorvrij blusschuim op te slaan.

 

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een enorme exercitie om alle Nederlandse locaties van Shell, qua brandbestrijding, PFAS vrij te maken. Aangezien de bedrijfsbrandweer van Shell reeds overgestapt is op PFAS vrij Respondol, volgen nu de stationaire brandbestrijdingsinfrastructuren van de verschillende locaties.

 


 

Een blik vooruit naar Q1 van 2024

 

In 2024 zullen we een start gaan maken met het opzetten van een brancherichtlijn aangaande de methodiek van reiniging van PFAS houdende systemen, bij ons in de volksmond PCTS genoemd (Pfas Cleaning and Treatment Solutions).

 

Deze brancherichtlijn zal worden opgesteld samen met onze partner, concurrenten en brancheverenigingen als VOTOB, VNO-NCW.

 

Uiteindelijk wordt de overeengekomen methodiek gecertificeerd worden door KIWA en SIKB. Hiermee zal er ook door het bevoegd gezag verwezen kunnen worden naar een dergelijke richtlijn in hun vergunning verstrekking en handhavingstrajecten. Kenbri heeft samen met Arcadis een grote stem in dit traject.

GA TERUG