Vacatures
header regretable substances.jpg 25/01/2024

Regrettable substances: een diepgaande kijk op PFAS en milieueffecten.

Blog: Hans Huizinga – januari 2024

 

In 2021 heeft de Europese Commissie een belangrijke verklaring afgelegd met als doel om in 2050 alle uitstoot van gevaarlijke stoffen in lucht, water en bodem te verminderen tot niveaus die niet langer schadelijk zijn voor de volksgezondheid en natuurlijke ecosystemen1. Om de impact van giftige stoffen op mensen, dieren en het milieu aan te pakken, handhaaft de EU regelgeving via de REACH- richtlijnen. Met betrekking tot blusschuim komen twee opvallende stoffen naar voren: PFOS2 en PFOA3.

 

PFOS en PFOA zijn door de mens gemaakte chemicaliën die niet van nature voorkomen. Ze bestaan uit koolstofmoleculen verbonden met een fluormolecuul. Deze stoffen staan echter niet op zichzelf. Er zijn meer dan 6000 varianten van verbindingen binnen deze structuur, gezamenlijk aangeduid als PFAS, Per- en polyfluoralkylstoffen [4]. Onder de REACH-richtlijnen zijn deze stoffen individueel geïdentificeerd als schadelijk, wat heeft geleid tot de vaststelling van wettelijke grenswaarden voor hun productie en gebruik.

 

Doordat er door REACH per afzonderlijke stof wordt gekeken naar de impact op de volksgezondheid en milieu, slaagde de PFAS-producerende industrie er telkens weer in om op legale wijze PFAS te produceren en toe te passen. Zo leidde het verbod op PFOS tot de opkomst van PFOA, en vervolgens resulteerden restricties op PFOA in het gebruik van GenX-stoffen (6:2FTS). Telkens vond men weer een weg om de regelgeving te omzeilen.

 

In de zoektocht naar alternatieven probeerde de PFAS-industrie vervangende stoffen te vinden die de functionaliteiten van hun voorgangers konden nabootsen. Deze inspanning beïnvloedde echter niet alleen de prestaties van blusschuim negatief, meer en meer krijgt de gebruiker ten spijt een blusschuim die helaas nog steeds schadelijk zijn voor mensen, dieren en het milieu. Om deze reden wordt er in diverse literatuur gesproken over “regrettable substances”. Ofwel stoffen waar we later alsnog spijt van gaan krijgen, omdat in de kern van de moleculaire structuur alsnog een koolstof-fluorverbinding aanwezig is die op de een of andere manier schadelijk is of kan zijn voor mens en milieu.

 

Ondanks beweringen van fabrikanten dat hun producten PFAS-vrij zijn, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat ze niet schadelijk zijn. Er kunnen nog steeds “regrettable substances” in aanwezig zijn. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van op siliconen of siloxanen gebaseerde fluorverbindingen een veelvoorkomend alternatief voor gefluoreerde koolstofverbindingen [5]. Dit wil echter niet zeggen dat dit product niet of minder schadelijk is voor het milieu en/of dus stoffen bezit waar we later spijt van krijgen.

Kenbri Fire Fighting zet zich in voor een PFAS vrij milieu. Een milieu vrij van gevaarlijke stoffen, maar ook vrij van stoffen waar we later eventueel spijt van zouden kunnen krijgen, zoals “regrettable substances”.

 

Wilt u zekerheid dat uw blusschuim vrij is van stoffen waar u op termijn wellicht spijt van krijgt dan is de GreenScreen-standaard6 een betrouwbaar startpunt. Als onafhankelijke instantie kijkt Greenscreen niet alleen naar PFAS maar naar alle stoffen die hun footprint in het milieu achterlaten. Recentelijk zijn hier ook siloxanen aan toegevoegd. Om te bepalen of uw blusschuimconcentraat vrij is van PFAS en “regrettable substances”, informeer naar het GreenScreen-certificaat versie 2.2

 

Bronvermelding:

[1] https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_en

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32011R0207

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32020R0784

[4] https://www.rivm.nl/pfas

[5] https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/siloxane

[6] https://www.greenscreenchemicals.org/certified/fff-standard

 


 

Een veilige overgang naar fluorvrij blusschuim.

 

Kenbri Fire Fighting begeleidt organisaties binnen de blusschuimtransitie. Wij zorgen voor de beste oplossing passend bij het brandveiligheidsvraagstuk. Meer weten over het fluorvrij reinigen van blusschuiminstallaties en/of brandweervoertuigen?
Neem contact met ons op via
info@kenbri.nl of per telefoon +31 (0)187 49 35 88.

 


GA TERUG