Vacatures
IFF52_Dec16_Foam_JC_1.jpg 19/04/2022

Transitieplan voor een blusschuimtransitieperiode

Schuimblog 3-2022: Het stappenplan voor een transitieperiode

 

U zit met voorraden schuimconcentraten op fluorbasis (PFAS) die verboden zijn/gaan worden?

Dan heeft u onze eerdere twee blogs ondertussen al wel gelezen, evenals de brochure over blusschuim die Kenbri in samenwerking met Arcadis heeft opgesteld. In het kort, ECHA pakt door en naar verwachting zal er per 1 september 2025 een algeheel verbod zijn op PFAS houdende blusmiddelen. Maar ECHA stelt ook een overgangsperiode voor, waar bepaalde sectoren in de industrie gebruik van kunnen maken, mits zij een onderbouwd ’site specifiek PFAS-schuim management plan’ (kortweg: transitieplan) aanleveren, dat wordt geaccordeerd door het Bevoegd Gezag.

 

Kenbri Fire Fighting is uw one-stop-shop voor iedere stap gedurende deze belangrijke en complexe transitie. Van A tot Z staan onze specialisten met nationale en internationale PFAS-kennis en kunde voor u klaar. Wij stellen het volgende voor:

 

Vier stappen van de blusschuimtransitie

Hieronder beschrijven wij vier (4) stappen van de schuimtransitie. En let daarbij op... om de tijdlijn en werkzaamheden niet te onderschatten!

 

1.    Situatieanalyse blusschuim

De eerste stap van het traject begint altijd met een onderzoek: een situatieanalyse en -inventarisatie.

“Welke schuimconcentraten heeft u, en waar vallen deze onder? Moeten voertuigen of blusinstallaties worden omgebouwd? Hoe moet de nieuwe certificering van de blussystemen verkregen worden?”

Aan het einde van de situatieanalyse is duidelijk welke werkzaamheden gedaan moeten worden. Verder is de prioritering inzichtelijk alsmede de tijdlijn. Kortom op hoofdlijnen zetten we hiermee de complete PFAS transitie uit.

 

2.    Projectplanning blusschuimtransitie

Tijdens de tweede stap adviseert Kenbri over het juiste schuimconcentraat, signaleert de technische aanpassingen en/of implicaties, plant de reiniging (of vervanging) van de installaties en zorgt ervoor dat alle werkzaamheden van begin tot eind op papier staan.

Na oplevering van de projectplanning bent u volledig op de hoogte van de werkzaamheden, timing en kosten van de overgang naar PFAS-vrij blusschuim. Ook kunnen we meer zeggen over de impact van de blusschuimtransitie op de dagelijkse werkzaamheden en continuïteit van uw bedrijf.

 

3.    Projectuitvoering blusschuimtransitie

Na uw akkoord op de planning, verandert de rol van Kenbri van adviseur naar hoofdaannemer voor uw blusschuimtransitie. Op deze manier borgen we de continuïteit van het proces. Samen met onze gespecialiseerde partners worden alle werkzaamheden in gang gezet. Middels de PDCA (Plan / Do / Check / Act) methode wordt het hele project stap voor stap opgeleverd.

Aan het einde van fase 3, de projectuitvoering, zit het nieuwe fluorvrije schuimmiddel in de systemen, zijn de blusvoertuigen klaar voor gebruik en zijn de blussystemen operationeel. De oude blusschuimvoorraad is bovendien netjes afgevoerd.

 

4.    Training, documentatie en kwaliteitsborging blusschuimtransitie

Nu alle middelen en materialen voldoen aan de wettelijke eisen is het belangrijk de Kenbri haar kennis aan u overdraagt. Deze stap 4 omvat training, het overhandigen van de documentatie en het opzetten van kwaliteitsmanagement.

Aan het einde van deze laatste stap zijn uw medewerkers bekend met de nieuwe technologie en het nieuwe schuimconcentraat en zorgen ze ervoor dat beiden altijd klaar zijn voor gebruik.

 

Meer weten over de blusschuimontwikkelingen?

Volg onze berichtgeving hierover op deze website en via onze sociale media kanalen.

Kun je niet wachten?
Neem contact op met Hans Huizinga (hans.huizinga@kenbri.nl)

 

In onze volgende blog zullen wij berichten over de oplossingen die Kenbri kan bieden aan de Veiligheidsregio’s, die geen gebruik kunnen maken van een transitieperiode.

GA TERUG
Meer weten over de blusschuimtransitie?

 

Neem dan contact op met:

Hans Huizinga 

Kenbri Numansdorp

Telefoonnummer: +31(0)187 49 35 88

 

Of laat ons contact opnemen