angus_alcoseal_header.jpg
BLUSSCHUIM

Het creëren van een filmlaag op de brandstof is de belangrijkste eigenschap van blusschuim. Het zorgt er voor dat de brandstof afgesloten wordt van de zuurstof, waardoor ontbranding onmogelijk is. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten filmvorming: Aqueous film en Polymeer film. Het type brandstof bepaalt welk blusschuim geschikt is.

Lees meer over blusschuim
polair.jpg

Water mengbare brandstof

Blusschuimen die geschikt zijn voor het blussen van water mengbare (polaire) vloeistoffen. Denk hierbij aan: Methanol, Aceton, Butanol, Isopropanol alcohol, MTBE en Tolueen.

Lees meer
apolair.jpg

Niet-water mengbare brandstof

Blusschuimen die geschikt zijn voor het blussen van niet-water mengbare (a-polaire) vloeistoffen. Denk hierbij aan: Ruwe olie (Crude), Diesel, Benzine of Nafta.

Lees meer