Vacatures
joiff visual.jpg 14/02/2024

De tijd dringt voor de blusschuimtransitie.

JOIFF, The Catalyst: Hans Huizinga – februari 2024

 

U bent wellicht op de hoogte van de belangrijke verklaring die in 2021 is uitgegeven door de Europese Commissie. Het doel van deze verklaring is om tegen 2050 alle uitstoot van gevaarlijke stoffen in water en bodem te verminderen tot niveaus die geen schadelijke invloed meer hebben op zowel de volksgezondheid als het milieu. Dit verbod strekt zich ook uit tot het gebruik van PFAS, een stof die wordt gebruikt in onder andere fluorhoudend blusschuim.

 

Ontwikkeling van PFAS-vrij blusschuim.
In reactie op deze verandering hebben producenten en gebruikers van blusschuimconcentraten de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van PFAS-vrij blusschuim, ook bekend als SFFF of 3F. Dit onderzoek heeft positieve resultaten opgeleverd, met inmiddels vijf producenten die een "valide" alternatief voor fluorhoudend blusschuim op de markt hebben gebracht. Met het blusschuimconcentraat van sommige producenten is in onderzoeken zelfs aangetoond dat het PFAS-vrije blusschuim betere prestaties levert dan het PFAS-houdende blusschuim. Dit goede nieuws heeft ertoe geleid dat steeds meer organisaties overwegen om veilig over te stappen naar fluorvrij blusschuim. Hoewel de Europese Commissie voldoende tijd lijkt te bieden voor deze overgang, is het tegenovergestelde waar.

 

Marktontwikkelingen vereisen een snellere actie.
De veranderingen in de markt voor blusschuimconcentraat dwingen tot snelle actie van producenten. Diverse factoren spelen hierbij een rol. Producenten worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving en importbeperkingen die direct invloed hebben op de grondstoffen van PFAS. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor brandbestrijding, maar ook andere sectoren, zoals de medische wereld, zullen hierdoor worden belemmerd en voor uitdagingen komen te staan. In de brandbestrijdingssector hebben al enkele fabrikanten aangekondigd dat ze in 2024 zullen stoppen met de levering van PFAS-houdend blusschuim. Dit besluit vereist dat organisaties zich realiseren dat hun huidige voorraad blusschuimconcentraat op korte termijn niet meer aangevuld kan worden na gebruik. Bovendien worden steeds meer producenten onder druk gezet door de publieke opinie, wat kan leiden tot juridische stappen vanwege milieuschade en gezondheidsrisico's.

 

Hoewel organisaties denken dat ze nog voldoende tijd hebben om over te schakelen van fluorhoudend naar fluorvrij blusschuim, blijkt uit de praktijk dat er haast bij geboden is. Organisaties worstelen met verschillende vragen: hoe moeten ze deze overgang starten, hoeveel tijd is hiervoor nodig en wat moeten ze doen met de bestaande voorraden PFAS houdend blusschuim?

 

Opstarten Management of Change.
De eerste stap is het opstarten van het 'Management of Change'-traject. Deze handreiking biedt richtlijnen voor bedrijven om veilig over te stappen naar fluorvrij blusschuim en zorgt voor structuur en duidelijkheid. Binnen dit traject wordt de huidige blusschuiminstallatie of -voertuig grondig geanalyseerd. Op basis van vastgestelde brandscenario's wordt beoordeeld of de huidige installatie geschikt is voor de overstap naar PFAS-vrij blusschuim voor verschillende brandscenario's.

Na de analysefase kan worden bepaald welk type PFAS-vrij blusschuim het beste past bij de mogelijke brandscenario's van de organisatie. Ook worden eventuele technische aanpassingen aan de brandblusinstallatie in kaart gebracht.

 

Uitsluitend vervangen van PFAS-houdend blusmiddel is een misvatting.
Wanneer deze fasen zijn doorlopen, volgt de reiniging en/of technische aanpassingen van de blussystemen. Het is belangrijk op te merken dat enkel het vervangen van het PFAS-houdende schuimconcentraat door een PFAS-vrij blusmiddel een misvatting is. PFAS kan het nieuwe blusschuimconcentraat blijven verontreinigen en aanwezig blijven in uw systemen. Daarom is een specifieke reinigings- en bemonsteringsprocedure noodzakelijk voor een veilige overstap. Ook is het essentieel om de verontreinigde spoelvloeistof op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

 

Zodra uw blusschuiminstallatie is aangepast, vereist het 'Management of Change' een volledige validatie van het gehele proces. Inspectie moet aantonen dat alle fasen correct zijn uitgevoerd, en blustesten zijn nodig om te verifiëren dat de blusschuiminstallatie en het fluorhoudende blusschuim de juiste mengverhouding leveren en functioneren zoals verwacht.

 

Breng uw licence to operate niet in gevaar.
De noodzaak voor organisatie om op korte termijn te starten met de blusschuimtransitie wordt steeds urgenter. Zorg er voor dat door het ontbreken van geschikt blusschuimconcentraat uw “licence to operate” in niet gevaar brengt. Wacht niet te lang en laat specialisten, zoals Kenbri Fire Fighting, uw begeleiden in dit impactvolle proces.

 


Klik hier voor het gepubliceerde item   |   Klik hier voor het hele magazine


GA TERUG